MertinaMassage 

Purmerend

MertinaMassage praktijk; Aryuveda en Klassieke massage

 

Home

 

Ayurveda, wat is dat?

 

Ayurvedische Massage

 

Beleving

 

Ayurveda Varianten

 

Klassieke Massage

 

Etherische Olien

 

Tarieven & Informatie

 

Links & Downloads

vooraankondiging

disclaimer


Privacy AVG

 

MertinaMassage

J.P.Sweelinckstraat 1

1443MA Purmerend

Tel.: 06-53350076

KvK 59855134

ed@mertinamassage.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting privacyverklaring webversie Mertinamassage

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De eigen Nationale wetten van afzonderlijke lidstaten komt dan te vervallen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar de therapeut aan moet voldoen en waarborgt dat er veilig wordt omgegaan met clientendossiers.


UW PRIVACY


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, na uw expliciete toestemming tijdens mijn afwezigheid.

 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist tot de wettelijke termijn bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, voor zover dat van toepassing is.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling

 • de kosten van het consult


In het contact met mijn clienten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de ANVAG en SCAG


Klik op onderstaande link om het formulier met de privacy verklaring te ondertekenen en neem deze mee bij uw eerste bezoek.


Formulier toestemmingsverklaring